Conseller El Homrani: “Puja a 100.000 les persones treballadores que es beneficiaran de les accions subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya”

El Consorci destina 35 milions d’euros a formació per a treballadors/es orientada a la millora de competències professionals

 • El titular de Treball, Afers Socials i Famílies subratlla que “una bona formació i qualificació professional són la millor garantia dels treballadors/es per fer front amb millors condicions als canvis del mercat de treball
 • La iniciativa també facilita la consecució de certificats de professionalitat que responen a les necessitats dels sectors productius catalans
  Al voltant de 100.000 persones treballadores, 10.000 més que l’any anterior, es beneficiaran de les accions formatives incloses en els programes de formació professional subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha donat a conèixer la informació en acabar el Consell General del Consorci per a la Formació Contínua celebrat avui a Barcelona. “Una bona formació i qualificació professional són la millor garantia que tenen els treballadors/es per fer front amb millors condicions als canvis del mercat de treball”, ha dit el conseller.
   
  Amb un pressupost de 35 milions d’euros, l’oferta formativa de 2018 del Consorci complementa la formació programada per les empreses, i facilita també l’obtenció de les habilitacions professionals necessàries en cada entorn productiu. El Homrani ha destacat que la “formació contínua també és la millor manera d’ajudar al teixit productiu del nostre país amb accions formatives vinculades a les necessitats territorials i sectorials”. Així mateix, el conseller ha explicat que “el Departament està treballant per assumir la competència de la formació bonificada programada per les empreses durant l’any 2019”, després que El Tribunal Constitucional sentenciés que la competència en aquesta matèria és de la Generalitat de Catalunya.
  El Homrani ha afegit que les empreses de Catalunya deixen d’utilitzar al voltant de 50 milions anuals de la quota de formació, que es queden en mans del Govern espanyol. Amb  aquests fons, ha afegit el conseller, “el Departament vol treballar millor amb les empreses la utilització d’aquests recursos perquè siguin útils als treballadors/es amb una millor qualificació professional, així com per les unitats productives i sectorials. Acompanyarem a les empreses perquè els recursos de la formació bonificada siguin més eficients”.
   
  El Consorci i l’oferta formativa
  El Consorci per a la Formació Contínua impulsa la seva oferta formativa amb la complicitat dels representants de cada sector, mitjançant metodologies participatives en el disseny de les accions, i amb l’actualització permanent del Catàleg d’Especialitats, una eina que recull les necessitats formatives dels sectors productius de Catalunya. Les entitats beneficiàries de les subvencions són les entitats de formació inscrites i/o acreditades en les especialitats formatives convocades, tal i com estableix la convocatòria del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
  La formació programada per les empreses es complementa amb l’oferta formativa del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i es desenvolupa amb programes de formació sectorial i transversal alhora que facilita també l’obtenció de certificats de professionalitat. El certificat de professionalitat és una titulació oficial que acredita a qui l’obté que és competent per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.
  Formació Contínua 2018: 35 milions d’euros
  La convocatòria de 2018 dels programes de formació professional per a l’ocupació per a treballadors/es ocupats del Consorci per a la Formació Contínua compta amb un pressupost de 35 milions d’euros.
  · Formació transversal: Accions formatives adreçades a diversos sectors de l’activitat econòmica: 19.000.000 euros
   
  Accions formatives de caràcter transversal adreçades als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sector productiu i les possibilitats de producció i desenvolupament personal  i al desenvolupament personal de les persones treballadores. Entre la formació transversal hi són els idiomes; les aplicacions informàtiques;  les tecnologies d’informació i comunicació; la seguretat i salut laboral; les habilitats interpersonals o directives; i la gestió empresarial, econòmica-financera i recursos humans. Així mateix, hi són les accions formatives específiques del treball autònom; de l’economia social; i els certificats de professionalitat de caràcter transversal.
  · Formació sectorial: Accions formatives adreçades a un àmbit sectorial concret: 16.000.000 euros
  Els sectors als que s’adrecen les accions formatives de caràcter sectorial adreçades als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sector productiu i les possibilitats de producció i desenvolupament personal  i al desenvolupament personal de les persones treballadores són els següents: Agroalimentària; Comerç; Construcció; Educació i Formació; Metall; Químic; Sanitat; Serveis a col·lectius i a les persones; Serveis financers, administratius i assegurances; Tèxtil, calçat i pell; Transports, Comunicacions i Mar; Turisme, Hostaleria i Joc; Altres serveis i indústries afins; i els certificats de professionalitat de caràcter sectorial.
  Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
   
  El Consorci va néixer l’any 2004 en el marc del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i està integrat per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i per les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives a l’àmbit de Catalunya.
  L’impuls de la formació d’oferta entronca amb l’Estratègia Europea 2020, el III Pla General de Formació Professional a Catalunya i el Pla general d’ocupació de Catalunya – Estratègia Catalana per a l’Ocupació (2012-2020).