DIJOUS TÈCNIC A CATFORMACIÓ

Criteris generals per delimitar la inclusió de treballadors en el règim generals o autònom en l’àmbit de la docència

El darrer dia 24 de noviembre es va desenvolupar la jornada a la seu de Catformació, amb la presencia com a ponent del Sr. Ángel Giménez, membre del Cos de Sotsinspectors d’Ocupació i Seguretat Social i professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Autònoma de Barcelona . Amb aquesta sessió técnica es van donar a conèixer els detalls  legals que diferencien la relació laboral de la mercantil, establint pautes d’actuació que permetin la contractació legal del personal al servei de les empreses i intentar aclarar supòsits dubtosos. El contingut d’aquest dijous tècnic va ser el següent:

1.-Configuració de la relació laboral.
2.-El fals autònom: Delimitació.
3.-Els elements de la relació laboral: Alienitat  i dependència. Detalls característics.
4.-Consideració especial d’aquests detalls en l’àmbit de la docència.
5.-Jurisprudència general i referida a l’àmbit de la docència.
6.-Conseqüència de la utilització de falsos autònoms.

La sessió va ser força interesant i vam comptar amb l’assistència de molts centres associats a Catformació