Per què no funciona l’FP dual?

La formació professional dual a Catalunya necessita millorar. Aquesta modalitat educativa havia de ser una eina per reduir l’alt índex d’atur juvenil (24%), l’elevat abandonament escolar prematur (30%) i millorar l’encaix entre oferta educativa i necessitats del mercat, però no ha assolit els objectius, almenys de moment. De fet, quan el govern espanyol va aprovar […]

L’Airef qüestiona l’eficàcia de la despesa de 6.500 milions en polítiques d’ocupació

L’Autoritat Fiscal conclou que el pla Prepara no millora la probabilitat de trobar feina L’organisme denuncia falta d’adequació entre els cursos de formació i les exigències de les empreses L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) qüestiona l’eficàcia de la despesa d’entre 6.100 i 6.500 milions d’euros que cada any destina el conjunt de les administracions públiques per […]

El acelerador de la revolución digital

La FP, una enseñanza más práctica y rápida, permite dotar al mercado de perfiles preparados y actualizados para la nueva economía La llamada cuarta revolución industrial, como ha pasado con sus predecesoras, exige a las empresas cambios rápidos para que la producción no pare, sea rentable e innove antes que la competencia. Pero para ello […]