Educació prioritza l’avaluació de les competències dels docents en la convocatòria de 5.005 places d’oposició d’aquest 2019

     Els seleccionats s’incorporaran a la funció pública en pràctiques el setembre de 2020

 Es preveu que els exàmens comencin al juny

Educació convoca 5.005 places d’oposicions al cos de mestres, d’Educació Secundària i de Formació Professional aquest 2019. Per prioritzar la vessant competencial dels futurs docents s’ha modificat l’ordre de les proves i es començarà amb la part més pràctica, la presentació de la programació i la unitat didàctica, que l’hauran de fer tots els aspirants. Els qui la superin, hauran de demostrar els coneixements en la fase memorística, on també es canvien els barems per a què la part temàtica només suposi el 30% de la qualificació. Per això, el procés d’oposició s’allargarà més temps. Per evitar que interfereixi en el dia a dia a les escoles, Educació preveu començar els exàmens el juny vinent i culminar-ho abans del 31 d’octubre. Així, els aprovats no seran nomenats funcionaris fins el setembre del 2020.