El SOC tindrà 331 milions per a plans d’ocupació

 Els programes beneficiaran 240.000 persones, unes 12.000 més que un any abans

 Dones, joves, aturats de llarga durada i majors de 45 anys són els més vulnerables


El Servei Públic d’Ocupació (SOC) gestionarà aquest any 331 milions d’euros per a polítiques actives, segons va aprovar ahir el consell de direcció d’aquest organisme, que depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El conseller titular, Chakir El Homrani, va explicar a la premsa que els diferents programes d’ocupació beneficiarien unes 240.000 persones, entre 10.000 i 12.000 més que un any abans, tot i ser un pressupost similar (l’any 2017 va ser de 328 milions d’euros). “Tenint en compte que a Catalunya hi ha unes 380.000 persones sense feina, seria atendre pràcticament tothom, sense tenir en compte l’atur tècnic”, explicava El Homrani.

El conseller va destacar les tres línies prioritàries a treballar i que són l’acompanyament dels demandants d’ocupació en tot el seu itinerari; la capil·laritat de la resposta a tot el territori de manera que es puguin desenvolupar estratègies adaptades al teixit social i laboral de cadascun dels territoris, i prioritzar els col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, El Homrani va citar les dones i els joves, els aturats de llarga durada, els majors de 45 anys, els destinataris de la renda garantida de ciutadania i les persones amb discapacitat. “Són els col·lectius més castigats per la crisi i que tenen més dificultats a l’hora de trobar feina”, va recordar.

Segons va indicar el secretari general del departament, Josep Ginesta, els recursos es repartiran en grups de programes enfocats a l’orientació professional (49,4 milions d’euros), la qualificació professional (142,7 milions), el foment de l’ocupació (87,5 milions), la promoció de l’ocupació i el desenvolupament econòmic local (45,9 milions), el foment de la mobilitat geogràfica (2,5 milions) i la gestió de la col·locació en el mercat de treball (3 milions). La línia de treball que s’espera que beneficiarà més persones es preveu que sigui la de la qualificació professional (141.725 beneficiaris) i la d’orientació professional (51.627 beneficiaris).

Entre les novetats de la programació per a l’exercici del 2018, destaca el programa Referents d’Ocupació Juvenil que, segons la directora del SOC, Mercè Garau, substitueix l’Impulsors de Garantia Juvenil i està dirigit als joves amb més risc d’exclusió social i laboral, els quals, en sortir de l’institut, reben una atenció integral per garantir-los que rebin serveis assistencials, sanitaris, educatius o ocupacionals.

D’altra banda, les persones sol·licitants o beneficiàries de la renda garantida de ciutadania tenen també prioritat per accedir als programes i totes les oficines tindran dues persones especialitzades per atendre les dones víctimes de violència de gènere.

El Homrani va anunciar ahir també la pròrroga de l’acord signat l’any 2016 amb els sindicats UGT i CCOO i les entitats municipalistes FMC i AMC a partir del qual les persones en atur contractades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel SOC –per a les persones que han exhaurit la prestació o el subsidi d’atur– cobraran, com a mínim, un sou de mil euros mensuals.