Formació Professional, una assignatura pendent d’Educació


La Junta aprova el projecte de llei per elevar la qualificació i potenciar l’ocupabilitat

Ja en 2013 Andalusia suportava aquestes dades: Més de 41.000 persones no van aconseguir plaça de Formació Professional en el grau que havien demanat. Educació es va comprometre el 2014 a treballar en un avantprojecte de llei per millorar el sistema. Tres anys després, després de culminar el procés definitiu d’assignació de 79.121 places de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà, Superior i Específic, la Conselleria d’Educació ha reordenat els seus apunts i ha aprovat aquest dimarts en Consell de Govern el projecte de llei de Formació professional amb l’objectiu d ‘ “elevar el nivell de qualificació i potenciar l’ocupabilitat dels joves“. Fins el passat 2 de novembre, 31.293 persones no havien estat admeses en grau Mitjà i Superior després de finalitzar el procés ordinari d’admissió. Una formació, eminentment la superior, amb un alt índex d’inserció laboral en una comunitat amb 850.000 aturats.

Ha trigat tres anys a reordenar els seus apunts perquè, segons ha reconegut la consellera del ram, Sonia Gaya, a l’avantprojecte li faltava consens i amb el nou text s’ha partit pràcticament de zero per a una qüestió que ha valorat de “necessitat imperiosa”. “Hi ha hagut qüestions modificades substancialment, havia tràmits alentits. Ara serà una llei amb èxit, és més oportú esperar que hi hagi consens”, ha declarat aquest dimarts a Sevilla després que el Consell de Govern hagi aprovat el text, que encara ha de passar el tràmit parlamentari. “Entre les propostes es preveu una xarxa de centres de formación profesional tant reglada com dirigida a l’ocupació; s’han simplificat els processos administratius; es demana nous esforços i compromisos a les empreses per als ensenyaments; es potenciarà la formació del professorat i es regularà el servei d’acreditació “, ha esmentat Gaya entre altres qüestions com fomentar la formació dual, que consisteix a combinar l’activitat formativa amb la laboral.

La memòria econòmica disposada per la norma és de 189 milions d’euros, que servirà eminentment perquè fins al 2020 es sumin 25.800 places de nou ingrés a les 79.121 admeses i també per augmentar els cicles de 687 a 715 E incrementar en 1.621 les vacants de professorat . Una quantia que resulta insuficient per al sindicat CC OO, que considera que peca de recursos. “Esperem que la norma compti amb la dotació pressupostària necessària perquè tant la Formació Professional del sistema educatiu com per a l’ocupació puguin desenvolupar-se amb eficàcia”, ha informat el sindicat en una nota en què “considera un error” que l’Institut de Qualificacions passi a ser gestionat per la Conselleria d’Ocupació.

“Més de 30.000 persones sense plaça és una xifra tremenda, el sistema recupera després a molt poques d’aquestes persones, hi ha un dèficit crònic en la Formació Professional tant nacional com autonòmic”, apunta Pedro García, inspector de la Asociación Redes, que considera a més que aquesta absència de places públiques beneficia l’oferta privada de formació, “i suposa un aclaparament per a moltes famílies”, ressalta l’inspector, que reclama també més transparència en el procés d’adjudicació de les places i més diàleg polític. La nova llei recull també un Consell Rector com a òrgan consultiu, de planificació estratègica i avaluació de les polítiques del sistema de formació i qualificació professional que estarà conformat per representants de la Junta i d’organitzacions empresarials i sindicals.