Les microempreses crearan més ocupació en 2018 que les pimes


Ja en el tercer trimestre de 2017, les microempreses i les pimes van augmentar el nombre d’afiliats un 0,3%

Segons les dades de l’últim Butlletí Trimestral corresponent al tercer trimestre de 2017, presentat per CEPYME i Randstad Research, la microempresa creixerà notablement, en nivells d’ocupació, en 2018. Aquelles companyies que conten amb 1 o 9 empleats elevaran la seva taxa de creixement d’ocupació en un 3,2%.

És la primera vegada en dos anys, que la previsió de creixement d’ocupació és superior en les microempreses que en les pimes. Per sectors, en serveis s’acumularà el 81,5% de les noves afiliacions. Mentre que, en la indústria, es passarà d’ostentar el 3,6% de les afiliacions al 7,5% en només un any.

No obstant això, les previsions d’ocupació continuen mostrant una mínima alentiment, que s’intensificarà en 2018 com a conseqüència dels ritmes de creixement de la demanda interna. El creixement de l’ocupació en el conjunt de les empreses en 2017 s’estableix al voltant del 4,2%. Mentre que, aquesta dada es reduirà al voltant del 2,2% el 2018.

Dades del tercer trimestre

En el tercer trimestre, l’ocupació en les pimes va créixer un 0,3%, el que situa la variació interanual en el 4%. Segons l’informe de CEPYME i Randstad Research, les petites i mitjanes empreses acumulen en els nou primers mesos de l’any un total de 377.688 llocs de treball, que representen el 71% de les afiliacions registrades.

En el cas de les microempreses, companyies d’1 a 9 treballadors, han contribuït a la creació d’ocupació amb 7.703 afiliats en el tercer trimestre i 64.768 en el que va d’any. En total, en aquestes companyies treballen 3.298.282 afiliats, el 24% del total.

En les petites empreses, entre 10 i 49 treballadors, han augmentat el nombre d’empleats en 9.665 persones. Mentre que, al llarg de l’any registren un creixement de 175.647 afiliacions. En total, en aquestes companyies treballen 3.443.765 persones a Espanya, el 25% del total.

Finalment, en les mitjanes empreses, de 50 a 249 treballadors, l’ocupació va créixer en 8.843 afiliats en el tercer trimestre i en 137.253 en el conjunt de gener a setembre. Aquest sector aglutina 3.048.310 treballadors, el 22% del total.