Els fons per a formació tens un romanent de 912 milions sense gastar

Els empresaris es queixen que el SEPE no detalla què ha fet amb aquests excedents

Ocupació: aquests diners està en un fons i es gastarà en formar treballadors

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) -antic INEM- ha admès l’existència d’un romanent de 912 milions d’euros de fons destinats a formació de treballadors que s’han aprovat però no s’han executat. Així ho asseguren fonts empresarials que recorden que aquests diners procedeix de la quota per formació que paguen mensualment en les seves nòmines empresaris i treballadors; i que aquests fons “tampoc han estat reanualizados ni reutilitzats, de moment, en successius pressupostos”.

El Ministeri d’Ocupació puntualitza que aquesta quantitat sense gastar existeix i que obeeix al fet que en l’any 2015 va canviar la llei que regula aquesta formació i es va retardar el seu reglament, de manera que durant aquest exercici i el següent (2016) les convocatòries formatives no van funcionar al ritme esperat. I, dit això, asseguren que aquests diners està “en un fons, no s’ha perdut; i, tal com exigeix la llei des de 2015, es reutilitzarà en formació en els següents exercicis”, expliquen fonts d’aquest Ministeri.

A més d’aquesta quantitat que segons els empresaris ha reconegut el SEPE, les organitzacions patronals estimen que, incloent també el no gastat en 2017, aquest romanent pujaria a una quantitat molt superior, per sobre dels 1.800 milions d’euros.

Però aquesta baralla sobre els romanents sense reutilitzar en anys posteriors ve de lluny. Tant les organitzacions patronals com les sindicals van sol·licitar en l’últim Consell Nacional del Sistema Nacional d’Ocupació informació sobre l’import i origen dels romanents dels exercicis anteriors, entre 2012 i 2015.

Aquesta consulta es va acompanyar del dictamen jurídic de la Defensora del Poble de maig passat en què cita els informes de fiscalització del Tribunal de Comptes que, recolzant-se en jurisprudència constitucional, manté un criteri contrari al SEPE, i va reconèixer el caràcter finalista de la quota de formació professional. Això vol dir que s’ha de destinar enterament a la formació de treballadors i no a cap altre efecte.

Davant d’això, el Defensor del Poble entén que si la llei que regula la formació de treballadors, com és el cas, imposa l’obligació d’incorporar els romanents de crèdit al següent exercici, “no és potestatiu per a l’Administració la inclusió o exclusió d’aquests romanents, sinó que estarà obligada a incloure’ls “.

Demanda patronal

Però els empresaris van més enllà i reclamen que la totalitat de la recaptació de la quota per formació es destini únicament a donar cursos als treballadors ocupats i no també als aturats, com passa actualment.

De fet, dels més de 1.900 milions que va recaptar el 2016 la Seguretat Social per la cotització de formació -consistent en el 0,6% del salari del treballador que abona l’empresari i el 0,1% que aporta l’empleat- es van destinar a formar ocupats mica més de la meitat (1.166 milions) i la resta a aturats.

Segons un càlcul acumulat fet per CEOE, entre 1993 i 2016 es van recaptar més de 35.000 milions per les quota de formació i es va revertir en la formació d’ocupats prop del 59% (uns 20.700 milions); la resta es va destinar a preparar els desocupats per a la seva reinserció en el mercat laboral. CEOE reclama que siguin els empresaris els que gestionin tot el que es recapta per aquesta quota.