Ariadna Rectoret, nova directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha nomenat Ariadna Rectoret directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Nascuda a Argentona (Maresme) l’any 1963, Ariadna Rectoret és diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona.
Fins ara, Rectoret era la responsable de l’Àrea de Planificació i Assistència Tècnica Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), on ha desenvolupat gran part de la seva trajectòria professional des de l’any 1989.
Ariadna Rectoret, que va ocupar el càrrec de directora general de Programes del SOC (2011-2013), ha acreditat professionalment els seus coneixements en polítiques ocupacionals com, per exemple, intermediació, orientació, qualificació professional i programes de formació ocupacional al SOC, organisme on ha exercit càrrecs de responsabilitat  i representat en diversos consells, comissions i plenaris.
Finalment, Ariadna Rectoret ha fet incursions en el món docent impartint els cursos de “Metodologies per les accions d’informació i orientació per a la recerca d’ocupació” a la Universitat Politècnica de Catalunya (2000), i col·laboracions sobre temes d’ocupació amb els mitjans de comunicació.
El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, constituït el 2004, és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, integrada per la Generalitat de Catalunya i els agents econòmics i socials més representatius del país, que s’encarrega de gestionar i executar els programes de formació contínua adreçada als treballadors/es ocupats que es desenvolupen al territori català.