CATFormació analitza els punts claus per escollir la millor formació professional pel teu futur laboral

Una de les principals preocupacions d’un alumne a l’hora de formar-se és saber quins són els punts claus per escollir la millor formació professional de cara al seu futur laboral.

Estudiar és una activitat que implica temps i dedicació. Per això, quan arriba el moment de triar què estudiar, és una decisió que no s’ha de prendre de manera precipitada. És molt important conèixer quins són els interessos i quin tipus d’activitats motiven, per poder enfocar de manera clara el camí ideal per incrementar les competències professionals.

Ni la formació ni l’ocupació no es seleccionen aleatòriament, sinó que parteixen dels objectius personals de cada alumne. Realitzar un curs, estudiar un màster o fer una formació professional té com a finalitat perseguir unes metes professionals concretes que, generalment, és per aconseguir un bon lloc de treball. A més, d’assolir determinades habilitats, convertir-se en un expert de la matèria i/o ascendir a llocs de treball d’alta qualitat.

Això és el que s’anomena un itinerari professional. Consisteix en buscar els punts en comú entre la professió que es vol exercir i la formació necessària per assolir-la.

Característiques d’una bona formació professional

Les principals característiques d’una bona formació professional són les següents:

  • Utilitat: la formació ha de servir per adquirir coneixements i habilitats noves i per reforçar les que ja es tenen.
  • Programa docent teòric i pràctic: la formació ha de tenir un part teòrica de continguts que siguin aplicables a nivell pràctic per refermar l’aprenentatge de tot el curs formatiu.
  • Modalitat: és important que la formació sigui flexible i s’adapti a l’estudiant, no a la inversa. Si cal compaginar els estudis amb el treball o altres activitats, el més recomanable és que l’alumne pugui triar quan i on estudiar, marcant el seu propi ritme d’aprenentatge.
  • El formador ha de ser en un segon pla: Ha de ser flexible i guiar a l’alumne en el millor procés d’aprenentatge. No s’ha d’imposar, s’ha de facilitar la formació a l’alumnat.
  • Preparació pel mercat laboral: El centre de formació que ha triat haurà d’informar i preparar a l’alumne pel panorama actual. S’ha de tenir la informació necessària sobre les sortides professionals i saber les aptituds necessàries que requereix cada lloc de treball.

Qdcursos: l’aplicació líder de formació professional

És molt important saber valorar quina és la millor opció acadèmica que et permet desenvolupar-te com a professional i rebre la formació més adequada per aconseguir els teus objectius professionals. L’aplicació Qdcursos garanteix a tots els seus alumnes una formació certificada, professional i de qualitat per ajudar-los en el seu camí laboral.

L’equip de marketing de la Patronal CATFormació, ideòlegs d’aquest procés digital, explica quees tracta d’una aplicació capdavantera i referent que conté tota l’oferta formativa de formació professional ocupacional de tot el territori català, en una sola APP”. A més, assegura quel’objectiu és apropar els centres i els alumnes, per facilitar-los l’accés a tota la formació”.