CATFormació pondera la formació professional com el camí ideal per incorporar-se al món laboral

La patronal CATFormació considera que la formació professional és una de les principals oportunitats per aconseguir un lloc de treball en el mercat laboral.

Decidir prioritzar el temps en formar-se, en una matèria concreta i específica, per millorar les competències professionals, és una inversió a curt i a mitjà termini per aconseguir un objectiu clar: trobar feina.

La formació per desenvolupar les competències professionals ajuden a trobar una feina. Però, no es tracta de realitzar un únic curs formatiu sinó que és un procés que estarà present durant tot el camí de la vida laboral d’una persona.

Un professional altament qualificat és aquell que no només adquireix competències per fer una activitat laboral en concret, sinó aquell que ha adquirit competències suficients per oferir una àmplia mobilitat dins de l’empresa.

En aquest sentit, la formació contínua és clau per a la competitivitat tant professional com empresarial. Cal partir de la base que l’actual entorn laboral és molt competitiu i amb una evolució constant i, una desconnexió davant els nous canvis és un pas enrere en la carrera professional.

Enfrontar-se al repte de l’adaptació contínua no només implica formació en continguts sinó també en maneres de treballar, processos i diverses eines, ja que, amb més rapidesa de l’esperada es poden anar quedant obsolets i necessitar renovar-se.

La Patronal CATFormació explica que la millor manera de trobar una formació de qualitat és canalitzar tots els cursos formatius en una sola ubicació. Com és el cas de l’aplicació de Qd cursos, que aglutina tota la formació professional del territori català.

Qdcursos ja compta amb més de 7.450 inscripcions en els cursos formatius en només nou mesos de vida de l’aplicació. Són molts alumnes satisfets amb els resultats obtinguts de la formació realitzada.

L’equip de marketing de la patronal CATFormació, ideòlegs d’aquest procés digital, afirmen que “molts dels alumnes que han format part de l’experiència formativa de Qdcursos han aconseguit trobar feina gràcies a l’estudi d’una temàtica específica per millorar les seves capacitats professionals”.

Formar-se no només permet conèixer els nous àmbits de recerca, innovacions tecnològiques i especialitats del sector, sinó que serveix per ampliar els contactes personals i estendre la xarxa de relacions amb companys i professors, segurament tots professionals en actiu.

Està clar que l’aposta per la formació professional és el camí ideal de l’èxit per poder trobar un nou lloc de treball i anar millorant les competències professionals per adaptar-se als nous canvis que es produeixen en el mercat laboral.