El Govern oferirà 45 cicles de formació professional de nova implantació per atendre la demanda sectorial i territorial

El Departament d’Ensenyament oferirà 124.532 places el curs 2017-2018, l’oferta d’ensenyaments postobligatoris

  • Es consolida l’FP dual amb 3.300 empreses i 10.000 alumnes per al proper curs, xifra que suposa multiplicar per 16 les dades respecte el primer curs d’implantació (2012-2013)
El Govern vol donar resposta a la creixent demanda de cicles de formació professional. Per aquest motiu, el proper curs 2017-2018, el Departament d’Ensenyament implantarà 45 cicles d’FP. En total, seran 124.532 places que s’oferiran en els diferents ensenyaments: batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics, esportius, Programes de Formació i Inserció, itineraris esportius específics i curs d’accés a grau mitjà.
Entre les novetats de cursos de l’FP hi trobem el cicle superior de Patronatge i moda al Maresme-Vallès Oriental, associacions empresarials del tèxtil, o el cicle superior de Guia, informació i assistència turístiques a Girona, Associacions de càmpings i empreses hoteleres. També són de nova implantació el cicle de grau mitjà de Conducció de vehicles de transport per carretera a la Catalunya Central, Departament de Territori i Sostenibilitat, Ajuntament de Vic i Asotrans; i el de grau mitjà de Pedra natural a Lleida, Gremi de la Pedra i Gremi d’Àrids a Catalunya.
En total, a FP s’ofereixen 134 títols diferents de 24 famílies professionals, dels quals 52 títols són de grau mitjà i 82 de superior. D’aquesta manera, a gairebé tot el territori hi haurà cicles formatius de les 24 famílies professionals existents.
L’FP industrial i la formació dual, estudis amb futur
Els cicles vinculats a l’àmbit industrial destaquen per unes millors condicions laborals, una major inserció, més estabilitat i salari, i una contractació a jornada completa més alta. Les famílies professionals del sector són: Arts gràfiques, Electricitat i electrònica, Energia i aigua, Fabricació mecànica, Fusta, moble i suro, Indústries alimentàries, Indústries extractives, Química i Tèxtil.
En els seus inicis, el curs 2012-2013, l’FP dual es va implantar en 25 centres, amb 590 alumnes i la participació de 118 empreses i entitats. Durant el curs que ve, la previsió és de 10.000 alumnes i 3.300 empreses i entitats participants.
Menys abandonament i més persones amb estudis postobligatoris
L’increment d’oferta d’ensenyaments postobligatoris dóna resposta a un interès creixent entre els joves per a continuar la seva formació un cop acabada l’etapa obligatòria, fet que suposa estar més a prop dels objectius d’Europa 2020.
Aquest curs, un 73,8% de la població de 20 a 24 anys té estudis secundaris postobligatoris, quan 10 anys enrere la xifra era de 65,7%. També millora l’abandonament prematur dels estudis, passant del 28,5% el 2006 al 17,8% el primer trimestre del 2017.
Els IFE s’estenen a tots els serveis territorials
El proper curs es doblarà l’oferta d’Itineraris Formatius Específics per a persones d’entre 16 a 20 anys amb necessitats educatives especial associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada. Seran un total de 288 alumnes repartits en 24 grups, 8 grups de segon curs i 16 de primer curs, en 16 centres d’arreu del país. D’aquesta manera, hi haurà un centre que ofereix els IFE en cadascun dels Serveis Territorials.
Calendari de preinscripció i matrícula
El calendari de preinscripció i matrícula per a batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior és:
–       Del 16 al 24 de maig, preinscripció batxillerat i cicles de grau mitjà
–       Del 25 al 31 de maig, preinscripció cicles formatius de grau superior
–       30 de juny, publicació de l’oferta final per al batxillerat i cicles de grau mitjà
–       11 de juliol, publicació de l’oferta final per als cicles de grau superior
–       Del 4 al 11 de juliol, matriculació batxillerat i cicles de grau mitjà

Del 13 al 20 de juliol, matriculació dels cicles formatius de grau superior