EL PES DELS IDIOMES EN LA SELECCIÓ DE PROFESSIONALS

Una de les mancances principals dels professionals del nostre país és el coneixement d’idiomes.

Mentre que la majoria de pares ens esforcem per aconseguir que els nostres fills estudiïn una carrera universitària amb l’objectiu que quan acabin tinguin una bona feina, som els mateixos els que no hi posem el mateix interès quan es tracta d’estudiar idiomes.

Paradoxalment, està demostrat que és més fàcil trobar feina si es tenen coneixements d’idiomes encara que no es tinguin estudis universitaris, que si es tenen estudis universitaris i no es té un bon coneixement d’idiomes.

Cal, doncs, canviar les nostres prioritats en matèria de formació si el que perseguim és incorporar-nos al mercat de treball amb garanties d’èxit.

Avui, tenir un bon nivell d’anglès, o d’altres idiomes, ens garanteix poder accedir a molts llocs de treball que d’altra manera ens resultaria impossible. Les noves tecnologies i la globalització han accelerat que es creï aquesta necessitat i, seguint les teories darwinianes, només aquells que s’adaptin de millor manera a aquest nou entorn podran sobreviure, laboralment parlant és clar!.

És per a això que el repte actual pels centres formadors d’idiomes, no és tant crear la necessitat ( que ja hi és en el mercat de treball!) o oferir serveis adaptats a les necessitats de cada organització i de cada professional (que ja es fa), sinó estudiar de quina manera podem facilitar que els nostres alumnes aprenguin el més ràpid possible. La investigació rau en el com podem accelerar l’adquisició d’aquest coneixement.

Aquell que trobi la fòrmula està cridat a esdevenir un empresari en majúscules del sector. No ens plantejàvem com podem innovar en formació? voilà!.

 

MªÀngels Mompín i Segovia

Directora General d’INTAC VIC Recursos Humans

Headhunter-Experta en selecció de directius