EL REPTE D’APRENDRE A TREBALLAR AMB ELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Per la meva experiència com a responsable pedagògica, els docents de formació ocupacionals acostumen, davant l’encàrrec de la impartició d’un curs, anar directe a la llista de continguts del Certificat de Professionalitat per a poder començar a preparar les seves classes.

No és un problema només dels formadors i formadores del Certificats de professionalitat. M’atreviria a dir que és un problema generalitzat de totes aquelles persones que es dediquen a la docència però no es plantegen la seva feina com l’element transformador que pot arribar a ser la formació.

Tot just ara, en les dues darreres convocatòries, ens veiem abocats a treballar i entendre’ns amb tota la terminologia que envolta als Certificats de Professionalitat: qualificacions professionals, unitats de competència, realitzacions professionals i criteris de realització, mòduls i unitats formatives, capacitats i criteris d’avaluació, entre d’altres. Sabem què hem de tenir en compte però, a l’hora d’avaluar als nostres alumnes de CPs? Què són, sabem perquè hi són els criteris d’avaluació?!

Els Certificats de Professionalitat es fonamenten en les competències. La competència és aquest concepte que cada vegada més ens trobem a les lectures especialitzades i que omplen els debats del sector a les xarxes socials professionals. Les competències no són res més que els conjunt de continguts, habilitats, procediments, actituds i comportaments que envolten una professió i que, lògicament, els Certificats de Professionalitat les tenen en compte per a l’acreditació dels alumnes.

Els criteris de realització professional que trobem desglossats als Reals Decrets, just abans de la llista de continguts, són el nostre objectiu, són la meta on els formadors hem d’aconseguir que arribin els nostres alumnes.

A l’hora de preparar una classe, a l’hora d’impartir i avaluar un curs, hem de tenir molt present les competències que ens marca el Certificat de Professionalitat perquè a més, condicionaran inevitablement, el que farem a l’aula. Espero poder il·lustrar-ho amb un exemple:

Coincidireu amb mi que, per exemple, “Identificar la documentació annexa a les operacions de compra-venda” (criteri d’avaluació extret del CP Activitats de Venda), implica que l’alumne ha de saber reconèixer i diferenciar un full de comanda, una factura, un albarà  o un justificant de pagament, entre d’altres.

De la mateixa manera que, “Aplicar les tècniques de comunicació i habilitats socials que faciliten la empatia amb el client”,  requereix una feina del alumne molt més elaborada, activa, que implica primer, ser capaç d’identificar i descriure les tècniques de comunicació i habilitats socials, però també comprendre-les per, finalment, ser capaç de posar-les en pràctica i demostrar que és capaç d’utilitzar-les en un entorn de treball.

És important que, com a docents, abans de mirar els continguts, mirem i analitzem amb molta cura l’objectiu, la meta, allò pel que  seran avaluats els nostre alumnes i que ens marcaran el camí: com treballar els continguts, quines activitats fer, quin mètode serà el més adient per a avaluar-los…

Hem de poder veure, en quin grau, l’empresa demanarà als nostres alumnes que posin en joc els coneixements que han adquirit amb la formació que els hem proporcionat, i entendre que hi ha una gradació significativa entre, a tall d’exemple, el recordar la informació treballada a l’aula o generalitzar un coneixement i aplicar-lo per resoldre una nova situació. O entre interpretar la informació i poder-ho explicar amb les pròpies paraules, o ser capaç d’identificar els punts de semblança o dissemblança d’un element o situació i fer-ne un judicis.

Si volem fer la feina ben feta com a formadors i que els titulats amb Certificats de Professionalitat siguin valorats pel món de l’empresa, cal que ens prenguem molt seriosament els continguts i com treballar-los per a garantir que els nostres alumnes surten ben preparats. Tenim davant unes eines, els Certificats de Professionalitat, molt ben estructurades i que són una guia de referència que cal creure’s i treballar.

 

Elisabeth Adelantado.

Formadora de formadors