L’Estat donarà 1.300 euros anuals durant quatre anys per contractar aturats de llarga durada

També bonificarà les empreses que hagin de canviar de funció una dona amb embaràs de risc

El govern espanyol donarà 1.300 euros anuals durant quatre anys a les empreses que contractin aturats de llarga durada, segons apareix en una disposició addicional del projecte de pressupostos generals de l’Estat (PGE) per al 2019. Aquest import s’augmentarà fins a 1.500 euros bruts anuals durant quatre anys quan aquests contractes siguin per a dones.

Podran beneficiar-se d’aquesta bonificació les empreses que contractin indefinidament aturats inscrits en els serveis d’ocupació durant almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors al contracte. Si el contracte és a temps parcial, les bonificacions es cobraran segons la part proporcional a la durada de la jornada de treball.

Perquè s’apliqui aquest incentiu les empreses hauran de mantenir el treballador en el lloc de treball durant almenys cinc anys des de la data d’inici de la relació laboral. També hauran de mantenir-li el rang laboral dins l’empresa durant un mínim de dos anys.

Si incompleixen aquestes obligacions, les companyies hauran de tornar tots els incentius. Així doncs, la disposició addicional matisa que hi haurà excepcions si, per exemple, finalitza el contracte per un acomiadament procedent o per la jubilació del treballador. No obstant, aquesta mesura no entrarà en vigor fins al primer dia del mes següent a la publicació de la llei de pressupostos.

Bonificació als embarassos amb risc

D’altra banda, els nous comptes públics també inclouen una bonificació a la cotització a la Seguretat Social en els casos de risc durant l’embaràs, la lactància natural o malalties professionals. Concretament, si la companyia ha de destinar una empleada a una feina o una funció diferent compatible amb el seu estat, s’aplicarà una bonificació del 50% de l’aportació de l’empresa a la Seguretat Social.