Meritxell Ruiz anuncia que el proper curs escolar es prioritzarà l’equitat en l’educació i el treball per competències bàsiques a l’aula

Segons la consellera d’Ensenyament «l’objectiu estratègic del Govern és continuar desenvolupant un sistema educatiu equitatiu i de qualitat»

  • La consellera d’Ensenyament destaca els tres reptes de la legislatura: manteniment de la Llei d’educació de Catalunya, desplegament de la Llei de la Formació Professional, i suport als col·lectius més vulnerables
La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha anunciat aquesta tarda que una de les prioritats de la legislatura serà desenvolupar l’equitat en el sistema, i aprofundir en el treball a partir de les competències bàsiques a l’aula. Ho ha expressat la consellera durant la compareixença aquesta tarda al Parlament en la comissió d’Ensenyament. Ruiz ha remarcat que la principal tasca de la nova legislatura se centrarà en assolir tres objectius: manteniment de la Llei d’educació de Catalunya, desplegament de la Llei de la Formació Professional, i suport als col·lectius més vulnerables.
La titular d’Ensenyament ha ressaltat la força de l’educació com a instrument de creixement personal i de progrés social. És per això que l’equitat  i la igualtat d’oportunitats a l’educació tindran un paper destacat: “L’objectiu estratègic del Govern és continuar desenvolupant un sistema educatiu equitatiu i de qualitat. Aquest serà l’afany del nostre treball: una educació de qualitat i amb equitat”.
En aquest sentit, ha avançat que es prioritzaran els recursos per tal de reduir els efectes de la crisi en els alumnes més vulnerables. “La nostra obligació és concentrar més recursos en els centres amb més necessitats. És de justícia dedicar més recursos a qui més ho necessita i, per tant, no podem fer polítiques ni distribuir recursos de manera igualitària. Cal tractar diferent a qui parteix de necessitats més complexes i diverses”, ha remarcat Ruiz.
Així, Ensenyament ha adoptat un seguit de mesures compensatòries com ara la disminució de la ràtio d’alumnes als centres d’alta complexitat. La consellera ha explicat que “la planificació escolar es realitza tenint en compte la ràtio màxima establerta en 25 alumnes, tot i que en els casos que comentem aquesta disminuirà fins els 22 un cop acordat amb les pròpies escoles i amb els governs municipals. També treballem amb la voluntat d’aplicar progressivament aquesta mesura a l’entrada a l’ESO”. Una altra de les mesures és el manteniment de l’ampliació horària en aquests centres ja que els seus alumnes necessiten més suport o en el grup classe o de forma individualitzada. Aquest curs són 405 els centres amb ampliació horària. A més a més, els centres d’alta complexitat mantenen una dotació de professorat superior a la resta de centres.
Així mateix, en la tasca a favor de l’equitat, s’incrementarà la dotació per a beques menjador fins als 53,60 milions d’euros previstos per aquest curs 2015-2016, i que donaran cobertura a 80.000 alumnes –una partida que es mantindrà oberta durant tot el curs-. Meritxell Ruiz ha subratllat el canvi de paradigma en el model actual de beques menjador: “Hem passat d’un model on rendes altes havien accedit a un ajut, a un model on la beca es concedeix a les famílies més vulnerables”.
Una altra de les accions orientades a l’equitat és la de facilitar l’accés, a partir de la tarificació social, al servei de transport dels ensenyaments obligatoris i els declarats gratuïts, oferint ajuts als alumnes que visquin en nuclis de població allunyats o en zones rurals.
Treball a partir de les competències bàsiques
Meritxell Ruiz ha manifestat que Ensenyament continuarà amb el treball  per competències, que suposa un salt qualitatiu en el model metodològic a l’aula. Durant aquest curs, es continuaran concretant les competències per tal de garantir que sigui un instrument útil per la pràctica docent: “Dedicarem tots els esforços perquè els docents comparteixen aquest canvi metodològic i perquè el puguin incorporar a la seva pràctica docent així com  a la formació inicial de mestres i professors en les universitats”.
La titular d’Ensenyament ha exposat la millora en l’assoliment de les competències bàsiques que reflecteixen les proves d’avaluació, tant les de quart d’ESO com les de sisè de primària. Pel que fa a les darreres, Ruiz ha expressat que, a diferència de la proposta de la LOMCE, “a Catalunya, garantim que l’avaluació servirà només per donar informació a les famílies, al mateix centre i per orientar millor les polítiques educatives. Però per res més. I volem expressar aquest compromís davant aquest Parlament i la comunitat educativa”.
La consellera d’Ensenyament ha posat en valor la millora de les taxes d’abandonament i de graduats. Així, l’abandonament –percentatge entre els 18 i 24 anys sense estudis postobligatoris -ha disminuït un 10% des de 2010, i el 2015 se situava en un 18,9%. Pel que respecta als alumnes graduats, ha augmentat 5 punts des del curs 2009-2010 i el passat curs eren el 87,8%. És a dir, gairebé 9 de cada 10 alumnes obtenen el graduat en educació secundària.
Desplegament de la Llei d’FP
La formació professional és un altre dels elements cabdals de la legislatura. La titular d’Ensenyament ha destacat el fet “d’haver assolit els estàndards europeus de 60/40 entre els alumnes que cursen batxillerat i formació professional. Això ha estat possible gràcies a la millora de l’FP i l’increment del seu atractiu. La formació professional s’ha consolidat com una gran eina d’inserció dels nostres joves al món laboral, en un moment com l’actual on el col·lectiu de joves és el que ha patit més la crisis econòmica i l’atur. Tot això, tampoc hagués estat possible sense una bona oferta formativa”. Les xifres així ho demostren, atès que des del curs 2007-2008 la matrícula en FP s’ha incrementat un 79,77%.
La Llei de la formació professional contribuirà a consolidar les millores en l’FP, i el primer pas serà el Pla d’Acreditació i Qualificació Professionals, que ha de permetre atendre les persones en situació més vulnerable per mancances de qualificació. Meritxell Ruiz ha declarat que “la implantació del nou sistema volem que contribueixi a impulsar l’adequació, la qualitat i el prestigi de la formació professional establint una coordinació estreta entre els dos subsistemes -la formació inicial i la formació per a l’ocupació- a través d’una governança integrada”.
Millora en l’orientació educativa i en la formació del professorat
El Departament d’Ensenyament tindrà també com a objectiu la millora en l’orientació a l’educació secundària i als ensenyaments postobligatoris, clau per assolir la millora formativa i professional de les persones. És important en aquest àmbit reforçar la implicació de les famílies: “Pel que fa a l’acció tutorial, potenciarem el treball conjunt amb les famílies per tal de facilitar el seguiment del procés d’aprenentatge, els aspectes de desenvolupament personal, de convivència i d’orientació acadèmica i professional dels alumnes”, ha anunciat Ruiz.
La formació inicial i la formació permanent del professorat seran reptes a assolir. Es continuaran desenvolupant diverses accions per promoure el creixement professional dels docents, com ara el canvi metodològic i la formació competencial.
Revisió de protocols en casos d’abusos a menors
Meritxell Ruiz ha volgut fer esment als fets ocorreguts en el centre de Maristes de Sants-Les Corts. La consellera ha manifestat la gravetat dels fets i ha anunciat que revisarà els protocols tant per detectar com per actuar en casos d’abusos a menors: “Malgrat que els protocols estan actualitzats i actius, mentre hi hagi un sol cas d’abús sexual i altres maltractaments, és la nostra obligació revisar els procediments i introduir les modificacions que ajudin a detectar a temps”.
En el mateix sentit, ha explicat que la conselleria, tan bon punt coneix els fets, s’obre el procés administratiu i l’expedient informatiu per part del Consorci d’educació de Barcelona, demanant al centre diverses informacions: “El nostre objectiu és determinar què sabia el centre en cada moment i si ho va comunicar cada cop que va tenir coneixement d’un possible abús”. Ha insistit a més que “a la vista dels fets que el procediment penal consideri provats, el Departament actuarà amb total fermesa i prendrà les mesures oportunes en funció de les responsabilitats que en puguin derivar. Aplicarem amb tota contundència la norma i el règim sancionador”.