Formar-se, la clau per trobar feina i millorar professionalment

La Generalitat de Catalunya ofereix cursos de formació totalment subvencionats per a persones de qualsevol edat i nivell professional

 Els cursos que s’ofereixen són tant per a persones en atur com en actiu, per tal que millorin les seves perspectives professionals

 Les dades demostren que més d’un terç de les persones que troben feina tenen educació superior, tant de formació professional com de graus universitaris

La formació professional aporta valor. Millora les competències i habilitats de les persones i afavoreix el seu desenvolupament professional. Ajuda, per tant, a millorar les oportunitats laborals. Cada cop són més les empreses que sol·liciten persones amb unes competències i actituds concretes. Per això, acreditar una formació professional i tenir el compromís de formar-se al llarg de la vida ens permet aspirar a una feina de qualitat, mantenir-la i progressar professionalment.

Una opció de qualitat és la Formació Professional per a l’Ocupació, que ofereix certificacions per a diferents nivells, tant per a persones amb estudis previs de batxillerat o de cicles superiors com per a persones sense estudis, i inclou 600 especialitzacions de tots els sectors econòmics. La majoria de la formació inclou pràctiques en un centre de treball, un període que moltes vegades es converteix en una oportunitat per demostrar l’actitud i els coneixements per ser contractat.

Una oferta formativa diversa i permanent

La Generalitat de Catalunya, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ofereix cada any 1.500 cursos sense cap cost per al participant amb certificació oficial (Certificats de Professionalitat) a persones en situació d’atur, a través de centres propis i de centres acreditats en tot el territori. També ofereix accions d’altres especialitats formatives, per donar resposta a les necessitats de les persones treballadores i les empreses.

Alhora, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ofereix cursos totalment subvencionats per a treballadors/es en actiu, per tal de millorar competències professionals concretes o adquirir-ne de noves, aspecte molt necessari per mantenir el lloc de treball, desenvolupar-se professionalment o amb l’objectiu de l’autoocupació.

Disposen d’un catàleg d’accions formatives que actualitzen de manera permanent per donar resposta a les necessitats canviants dels treballadors/es i dels sectors productius. Són més de 8.000 cursos especialitzats, en diferents franges horàries, tant en modalitat presencial com online, majoritàriament d’entre 30 i 50 hores; formació per a 120.000 treballadors/es en totes les famílies professionals (informàtica i comunicacions, comerç i màrqueting, indústries alimentàries, instal·lació i manteniment, fabricació mecànica, transport i manteniment de vehicles, sanitat…), i 4 milions d’hores de formació, de les quals més del 50% és formació acreditable oficialment.

Certificats de Professionalitat

Gran part de l’oferta formativa del SOC i del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya generen certificats de professionalitat que permeten acreditar les competències professionals dels treballadors i incrementen les seves expectatives professionals.

Els certificats de professionalitat permeten que persones que no tenen un perfil professional definit es puguin formar en una ocupació qualificada que els ajudarà a trobar feina. També possibilita que persones que tenen un perfil professional definit puguin millorar les seves competències tècniques i la seva qualificació professional.

Alhora són una oportunitat per a la reorientació professional. I en aquest cas és molt destacable com poden ajudar a orientar el perfil professional a la progressiva digitalització de l’economia. Un exemple el trobem en persones que estaven a l’atur en sectors amb poca generació de llocs de treball i s’han format en programació TIC, on hi ha un elevadíssim dèficit de professionals, cosa que els ha permès trobar feina.

Altres exemples d’èxit el trobem en les persones que realitzen cursos de “muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió”, moltes d’elles sense estudis, que després de la formació (que inclou pràctiques en empresa) obtenen una capacitació tècnica qualificada i un carnet d’instal·lador.

En un món canviant, la formació professional ha de ser constant

En un món canviant, que actualment es troba en plena revolució digital, els experts assenyalen que moltes de les professions actuals desapareixeran en el futur.

L’oferta formativa del SOC i del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya no només facilita l’obtenció d’una feina de qualitat, sinó que també permet que les persones es puguin crear uns itineraris professionals i formatius propis, adaptats a les necessitats personals i professionals de cada moment.

És d’aquesta manera com hem d’entendre a partir d’ara la formació professional: com una constant al llarg de la vida que permeti als treballadors/es adaptar els seus coneixements a les necessitats dels nous temps i assegurar-se així el futur professional. Segons dades del mercat de treball, avui més d’un terç de les persones que troben feina tenen educació superior, tant de formació professional com de graus universitaris, una tendència que no farà res més que créixer en els propers anys.

Podeu consultar l’oferta formativa al web del SOC serveiocupacio.gencat.cat i del Consorci conforcat.gencat.cat