Guerra entre la patronal i el Govern per l’ús dels fons de formació

  • L’Executiu no tenia obligació de reutilitzar per a reciclatge de treballadors els diners sobrants
  • Cecot demana al fiscal de l’Estat que investigui si es van utilitzar 4.000 milions per tapar déficit

La formació dels treballadors en actiu torna a estar en l’ull de l’huracà. Mentre les empreses i els treballadors paguen religiosament cada mes una cotització global del 0,7% per finançar el reciclatge dels empleats, el sistema pateix nombrosos problemes que han fet que les empreses no esgotin els fons disponibles. ¿A què es destinaven els diners sobrants?
La patronal del Vallès Cecot sospita que la borsa no gastada per les empreses a formar els seus treballadors, que pot rondar una quantitat d’uns 4.000 milions d’euros des del 2011, va ser utilitzada pel Govern per tapar alguns dels múltiples forats dels comptes públics i contribuir així a la reducció del dèficit públic. La sospita, que va donar peu a una denúncia presentada davant el Síndic de Greuges de Catalunya, va arribar al Defensor del Poble, que acaba de donar una resposta que Cecot considera que avala els seus temors d’un reciclatge dels fons de formació en els últims exercicis.
La Defensora del Poble, Soledad Becerril, va intervenir en l’assumpte i va encarregar una investigació al Servei Públic d’Ocupació (Sepe). Com a conseqüència de l’informe rebut de l’antic Inem, la Defensora contesta a Cecot que l’anterior regulació de l’antiga formació contínua que gestionava la fundació tripartida Forcem no aportava estabilitat al finançament del sistema i no garantia les quantitats recaptades mitjançant la quota que s’aplica a les nòmines.

NOVA LLEI / Aquesta indefinició, que deixa sense blindar els fons disponibles, va ser corregida per l’Executiu l’any passat. Becerril indica que «en virtut de la llei 30/2015 del 9 de setembre, se soluciona la situació que posa de manifest el president de la Cecot».
La Defensora es refereix a la llei que regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, que introdueix en una disposició addicional el blindatge sobre els diners que s’han de destinar al reciclatge dels treballadors. «Els romanents de crèdit destinats al sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral que es poguessin produir al final de cada exercici en la reserva de crèdit del Servei Públic d’Ocupació Estatal s’incorporaran als crèdits corresponents a l’exercici següent, d’acord amb el que es disposi a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a cada exercici», indica la norma publicada al BOE del 10 de setembre del 2015.

PARTIDA FINALISTA / En vista d’aquesta resposta, la patronal Cecot no es dóna per satisfeta i ha reclamat la intervenció de la Fiscalia General de l’Estat perquè determini si hi ha indicis d’actuació «irregular» per la utilització de fons romanents de formació a altres finalitats malgrat les advertències del Tribunal de Comptes i del Tribunal Constitucional que es tracta d’una partida «finalista» i d’estar subjecta a un principi de «caixa única» del sistema formatiu.
«Volem saber què ha passat amb uns 4.000 milions que creiem que no s’han destinat a la seva finalitat, que era la formació en els últims anys», ha indicat David Garrofé, secretari general de Cecot. La patronal assegura que estudia les vies jurídiques per reclamar en els tribunals l’import que consideren que el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, ha utilitzat per tapar dèficit del pagament de prestacions de desocupació durant els anys més durs de la crisi en comptes de formar treballadors, i apunta que una via per recuperar aquests fons podria ser similar a la utilitzada amb el cèntim sanitari aplicat a la gasolina.

ELS INFORMES D’OCUPACIÓ I DEL SEPE / Cecot també ha demanat a la Defensora del Poble que aporti els informes rebuts per part del Ministeri d’ocupació i del Sepe per tenir la informació detallada sobre els cursos de formació i els excedents. «El Govern, a través del Sepe, hauria adoptat mesures que contravenen el reglament indicat, ja que els fons havien d’anar destinats a la formació per a l’ocupació provinents de la quota de formació professional i no a finançar el dèficit del conjunt de prestacions per desocupació», assegura l’organització empresarial.
La patronal recorda que en els Pressupostos Generals de l’Estat del 2012 ja es va produir una important reducció, superior al 30%,
de la despesa destinada al finançament del subsistema, per destinar una part dels ingressos de la quota de formació professional a altres finalitats. El 2013, els 1.860 milions d’euros que el Govern va recaptar a través de la quota de formació professional, 1.059 milions es van destinar a altres fins diferents de la formació dels treballadors ocupats.