La formació professional estimula la realització personal de l’alumne sènior

Els cursos de formació professional tenen com a principal finalitat millorar les competències de l’estudiant de cara al món laboral. No obstant, també existeix un altre factor igual d’important per a tots els formadors i les formadores, que acostuma a passar desapercebut, com és la realització personal de l’alumne.

Deixant a un costat les competències assolides en un curs de formació, cal tenir en compte el factor humà dels alumnes, sobretot, els alumnes més adults. Un tipus d’alumne el qual l’últim cop que va assistir a una aula com a alumne va ser com a mínim fa més de 20 anys. Per un motiu o un altre, s’ha vist obligat a recórrer a un curs de formació per millorar les seves competències laborals o per aprendre un altre ofici per poder trobar feina.

El perfil d’aquest tipus d’alumne és el d’una dona i/o un home entre 40 i 60 anys. El qual es veu espantat i/o desbordat per haver de posar-se a estudiar de nou a la seva edat. Això, sumat a que els companys i les companyes, inclús el propi formador o la pròpia formadora del curs, poden ser més joves, pot afectar a l’estat anímic d’aquest perfil d’estudiant.

Malgrat aquesta situació inicial de inseguretat, un cop finalitzen els curs de formació, pràcticament, els alumnes sèniors destaquen el mateix aspecte: l’augment de la confiança personal en assolir els coneixements d’una nova matèria desconeguda fins el moment.

Aquest target d’alumne és la demostració en ferm que la formació, independentment de quina edat tingui l’alumne, aporta molt valor a nivell personal. Sense oblidar la importància de millorar les competències professionals, ser capaç d’estudiar i treure bons resultats, després de tant de temps, suposa una injecció moral i de realització personal impagable per aquest tipus d’alumne sènior.

Marc Jacas, President Comissió de la FPO de CATFormació, explica que “tenim molts i moltes alumnes sèniors que afronten aquesta situació amb molt de respecte però, un cop avança el curs i veuen que són capaços d’entendre i aplicar una temàtica de la formació és un èxit per a nosaltres, tant a nivell personal com professional”.

Per part del formador o la formadora el principal objectiu és ensenyar noves competències als alumnes de cada curs de formació. Però, també és tot un goig poder dir que han ajudat a un o una alumne sènior a incrementar la seva confiança en sí mateix, en demostrar que l’edat no és cap barrera ni impediment i que l’esforç i el treball sempre donen els seus fruits.

Qdcursos, l’APP líder i referent de la formació de Catalunya

CATFormació, com a organització empresarial de la formació més representativa al seu territori, fomenta la unitat dels empresaris del sector, garanteix la qualitat de la formació i defensar els interessos de tots els centres privats dedicats a la formació.

Per aquest motiu, CATFormació, des de fa uns mesos, ha posat en marxa un projecte de digitalització de la formació catalana amb la creació de l’aplicació Qdcursos. Un aplicació líder i referent per aconseguir agrupar tota la formació professional de tot el territori català en una sola APP. L’objectiu ha estat apropar els centres i els alumnes, per agrupar tota la formació del territori català en una aplicació.

Josep Ignasi Benet, tresorer de Catformació i responsable del projecte afirma que “aquesta aplicació està pensada per facilitar trobar la formació que l’interessa a l’usuari, indepentment, de quina sigui la seva edat. El que volem des de CATFormació és ajudar a l’alumne durant tot el procés, des del començament del curs fins el seu final. Sempre estem al seu costat”.