La Generalitat i l’Ajuntament impulsen un nou model integral de polítiques actives d’ocupació a Barcelona

L’acord signat avui permetrà que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i Barcelona Activa treballin conjuntament per aplicar polítiques actives i d’intermediació laboral

 
SOC i Barcelona Activa volen que les persones que busquen feina es beneficiïn de la millora de l’eficàcia de les intervencions en el mercat de treball i de l’eficiència dels recursos que s’hi destinen
L’objectiu final de l’acord és poder disposar d’una cartera de serveis integrals, adaptada a les característiques i a les necessitats de les persones i de les empreses de la ciutat
La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), i l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, han decidit treballar conjuntament per posar enguany en marxa un nou model integral de polítiques actives d’ocupació a la ciutat de Barcelona.
Aquest nou model pretén posar a la persona usuària al centre de l’atenció i preveu formes d’intermediació més pròximes al territori per tal de millorar l’eficàcia de les intervencions en el mercat de treball de Barcelona.
L’acord l’han signat el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, i el Primer Tinent d’Alcaldia de Treball, Economia i Planifiació Estratègica de l’Ajuntament de Barcelona i President de Barcelona Activa, Gerardo Pisarello.
Aquest acord intenta també aprofundir en el desplegament futur de les estratègies i la concertació territorial que estableix la Llei del Sistema d’Ordenació de l’Ocupació de Catalunya i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en tant que, la ciutat de Barcelona, per si mateixa, pot ser un territori concret en el marc d’aquelles.
El secretari general del Departament, Josep Ginesta, ha subratllat que “avui posem la primera pedra del futur de les polítiques d’ocupació del nostre país amb un nou SOC i una nova Barcelona Activa”.
 
“Aquestes polítiques s’han de basar en tres eixos: segmentació dels col·lectius més afectats per la crisi com joves, dones i majors de 45 anys; orientació laboral per acompanyar les persones en un mercat de treball complex; i territorialització per treballar de manera coordinada i cooperativa amb les administracions”, ha afirmat Josep Ginesta.
A més, ha posat de relleu que “estem reduint l’atur, generem vigor en la nostra economia però encara som a mig camí de la recuperació, amb 446.000 persones en atur registrades en un mercat de treball complex que genera feina de menys qualitat”
 
Per la seva banda, el primer tinent d’alcaldia i President de Barcelona Activa, Gerardo Pisarello, ha destacat que “el repte més important és la lluita contra la precarietat i l’atur com a font de desigualtat i de pobresa i per això cal fer polítiques d’ocupació integrals, que posin la persona al centre”.
Segons Pisarello, l’acord per aprofundir en la col·laboració existent “és un pas més per caminar cap a la finestreta única. La gent que està aturada necessita saber on anar, una única oficina on ser orientada laboralment, atès que en un mercat de treball cada cop més canviant, la orientació és la millor política d’ocupació que podem fer”, ha dit.
Així mateix, Pisarello ha destacat la necessitat que les dues administracions comparteixin dades i informació. “Ens cal un únic historial de les persones que busquen feina, de la mateixa manera que passa als ambulatoris,  perquè les polítiques d’ocupació siguin millors i més eficaces i estiguin a l’alçada del repte que suposa  lluitar contra la desigualtat”, ha assegurat.
 
El SOC i Barcelona Activa tindran un nou model de relació per aprofundir en la coordinació i treball conjunt en la intermediació laboral i les polítiques actives d’ocupació, en consonància amb la concertació territorial de la llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
El nou model de relació entre el SOC i Barcelona Activa situa la persona en el centre a través d’un servei integral, format per una xarxa de punts d’atenció, metodologies, serveis i recursos adapats a les necessitats de la persona usuària.
El principal objectiu del nou model és que les persones es beneficiïn d’un increment de l’impacte de les polítiques d’ocupació i de la intermediació laboral amb la millora de l’eficàcia i de l’eficiència de les accions en el mercat de treball a la ciutat de Barcelona.
L’objectiu final d’aquest model concertat és poder disposar d’una cartera de serveis integrada, adaptada a les característiques i a les necessitats de les persones, col·lectius, empreses i sectors productius de la ciutat.
Així mateix, el nou model pretén desenvolupar mètodes i formes d’intervenció més pròximes a la realitat de la ciutat, i augmentar l’ús i eficiència dels equipaments, pressupostos i recursos destinats pel SOC i Barcelona Activa a les polítiques actives d’ocupació a Barcelona.
Per assolir els objectius de l’acord, tècnics/es del SOC i de Barcelona Activa es constituiran en dos grups de treball que es centraran sobre els sistemes d’informació i avaluació i sobre la metodologia d’orientació i intermediació laboral.
A Barcelona, el març hi havia 79.056 persones en atur registrades a les oficines de Treball de la Generalitat. El Pla d’Acció d’Ocupació municipal per al 2017 té un pressupost de 37 M€ dels que 11 M€ corresponen a subvencions del SOC.
El programa Treball als Barris com a exemple de model de col·laboració
 
L’exemple d’un model ideal d’intervenció integral, en matèria d’ocupació, al territori és el programa Treball als Barris, que el SOC i Barcelona Activa executen conjuntament i que centra l’atenció a les necesitats específiques de les persones aturades als diversos barris de la ciutat, a partir de la diagnosi i treball coordinat amb entitats i agents socials del territori, i amb un contacte permanent amb el teixit econòmic i les empreses per a la prospecció de llocs de feina.
Així, hi ha dispositius a 12 barris d’especial atenció de 6 districtes de Barcelona: Santa Caterina i Sant Pere, Barceloneta i Raval Sud (Ciutat Vella), Poble Sec, La Bordeta, La Vinya, Can Clos i Plus Ultra (Sants-Montjuïc), Les Roquetes i Torre Baró-Ciutat Meridiana (Nou Barris), Bon Pastor-Baró de Viver i Trinitat Vella (Sant Andreu), Besòs-Maresme (Sant Martí) i El Coll (Gràcia).
A través del programa, durant el 2016, es van atendre més de 2.200 persones residents en barris amb especials dificultats. D’aquestes, unes 2.000 han passat pels dispositius d’inserció laboral i prop del 40% dels participants han trobat feina abans d’acabar l’any.
Per l’actual convocatòria, Barcelona Activa gestiona un pressupost atorgat de 4,2 M€ i preveu intensificar les accions d’intermediació i ampliar l’oferta de formació professionalitzadora i de millora de l’ocupabilitat.
Així mateix, el SOC aporta 7 M€ més a Barcelona Activa per implementar els anomenats projectes integrats i de qualificació professional, que s’adrecen als col·lectius més perjudicats per la crisi com són les persones joves, les majors de 45 anys i les que estan en situació d’atur de llarga durada.