La Generalitat signa un conveni marc amb CCOO de Catalunya per facilitar l’avaluació i acreditació de les competències professionals dels treballadors

L’acord regula la col·laboració que es durà a terme entre el SOC, el Departament d’Ensenyament i CCOO de Catalunya de cara a futurs convenis específics

  • L’acord regula la col·laboració que es durà a terme entre el SOC, el Departament d’Ensenyament i CCOO de Catalunya de cara a futurs convenis específics
  • L’objectiu és millorar la qualificació professional dels treballadors per tal de millorar l’ocupabilitat i donar oportunitats per l’obtenció d’una acreditació oficial
 
La Generalitat de Catalunya, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i del Departament d’Ensenyament, ha signat avui un conveni marc amb la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO de Catalunya) per facilitar l’avaluació i acreditació de l’experiència laboral de les persones  treballadores, especialment aquelles amb més dificultats d’inserció. Aquest acord regula la col·laboració que es durà a terme de cara a la signatura de futurs convenis específics que se’n puguin derivar, necessaris per al desenvolupament dels processos d’avaluació i acreditació de les competències professionals.
L’objectiu d’aquest acord és millorar la ocupabilitat dels professionals, atès que el fet de participar en un procediment d’avaluació i d’acreditació de competències els permetrà obtenir una acreditació oficial, útil per a l’obtenció d’un títol de formació professional o bé d’un certificat de professionalitat.
Aquesta col·laboració comportarà, per a les persones treballadores que hi participin, una fase d’assessorament i una d’avaluació. La primera inclourà l’orientació professional necessària per al disseny d’itineraris que els facilitin l’assoliment d’un títol de formació professional inicial o d’un certificat de professionalitat. En la segona fase es realitzarà l’avaluació de les competències professionals.
Les accions concretes que es derivin d’aquest conveni-marc s’acordaran mitjançant convenis específics que detallaran les qualificacions a avaluar així com els col·lectius de treballadors a què s’adreça el servei.
Aquest conveni estarà en vigor fins al 31 de desembre del 2016, i serà prorrogable anualment fins al 2019.
26 de gener de 2016