La Patronal CATFormació aposta per la necessitat d’oferir una bona orientació professional

La Patronal CATFormació aposta per la necessitat d’una bona orientació professional dels alumnes en els cursos formatius del portal Qdcursos.

L’orientació professional consisteix en oferir l’ajuda d’experts a aquells alumnes, que necessiten un acompanyament en el procés formatiu en el camí de millorar les seves competències professionals. Aquesta orientació està relacionada amb les eleccions dels alumnes dels diferents programes d’estudis dels centres formatius.

La principal finalitat d’aquesta orientació professional és conèixer els seus interessos, les seves capacitats, les seves aptituds, etc. per prendre les millors decisions pel que fa a què volen ser i de quina manera ho poden assolir.

Cada cop és més important apropar els processos de formació professional a l’orientació laboral. La formació professional prepara a l’alumne per dur a terme les activitats pròpies del sector en què han triat formar-se. Però cal analitzar prèviament, altres aspectes importants de cara a buscar les possibilitats d’èxit més grans, tant d’inserció, com de promoció laboral.

La Patronal CATFormació compta amb aquesta figura de l’orientador en tots els cursos formatius de Qdcursos, l’aplicació líder de formació professional a Catalunya. L’equip líder del projecte de Qdcursos assegura que l’orientador és un perfil creat per ajudar a l’alumne a seguir els diferents itineraris professionals que pot seguir i consolidar el seu procés formatiu.

Per què és important l’orientació professional?

L’orientació professional es realitza per ajudar les persones perquè trobin els camins i assoleixin les seves metes adequades al mercat laboral. Perquè funcioni, cal la implicació tant per part del professional com per part de la persona orientada perquè s’assoleixin els objectius.

Ha de quedar clar que l’orientador no serà qui proposi les accions a realitzar, sinó que la seva funció serà analitzar els avantatges i els inconvenients de les possibles decisions, guiant la persona perquè sigui ella mateixa qui prengui les decisions pertinents i més adequades.

Partint de la necessitat d’entendre l’orientació des d’un model estable en totes les etapes educatives, també cal contextualitzar el model d’orientació en cadascuna, així com implementar canvis i millores que sàpiguen donar resposta a les noves demandes.

Precisament, els orientadors dels centres d’estudis de Qdcursos presten especial atenció a les necessitats vinculades al desenvolupament vocacional en tenir un paper protagonista en aquesta etapa de formació.

L’equip de marketing de la patronal CATFormació, ideòlegs d’aquest procés digital, expliquen queels orientadors/es realitzen, periòdicament, tutories d’entre 20 i 30 minuts durant el cursos de formació per recolzar a l’alumne durant el seu procés formatiu”.

A més, afegeixen queels alumnes tenen la possibilitat de sol·licitar tutories individualitzades per realitzar consultes més personalitzades, fora de l’horari de classe”.