Més de 1.600 joves en atur es beneficien enguany del programa “Fem Ocupació per a Joves” del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Aquest programa pretén millorar les possibilitats d’inserció laboral dels joves en atur, amb manca de qualificació especialitzada i prioritàriament amb experiència professional

  • El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha atorgat més de 7,1 milions d’euros a 54 entitats per fer activitats de prospecció d’empreses disposades a contractar persones joves, i altres accions d’ajuda la inserció laboral de joves de 18 a 29 anys, no necessàriament inscrits a la Garantia Juvenil 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha atorgat enguany prop de 7.100.000 euros a les entitats que donen suport a projectes ocupacionals per afavorir la inserció laboral de 1.613 joves de 18 a 29 en situació d’atur mitjançant el programa “Fem Ocupació per a Joves”.
Aquest programa pretén millorar les possibilitats d’inserció laboral dels joves en atur, amb manca de qualificació especialitzada i prioritàriament amb experiència professional.  En concret, s’adreça als joves de 18 a 29 anys, no necessàriament inscrits a la Garantia Juvenil, demandants d’ocupació que disposen del títol d’ensenyament secundari obligatori, de batxillerat, o bé d’un cicle formatiu de grau mitjà.
El SOC ha aprovat l’atorgament a les sol·licituds de 54 entitats (ajuntaments, els seus organismes autònoms, consells comarcals, entitats supramunicipals i organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives de Catalunya) per portar a terme els projectes.
Les entitats beneficiàries són subvencionades per a implementar actuacions de prospecció i assessorament d’empreses, orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació; formació adaptada a les necessitats del lloc de treball; i experiència professional mitjançant contracte laboral.
Sobre la contractació del jove, el SOC subvenciona el contracte de treball amb 648 euros (Salari Mínim Interprofessional 2016) per jornada completa o la part proporcional de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte (mínim 6 mesos) i amb un màxim de 6 mesos subvencionables.
A banda de la quantitat subvencionada, l’empresa contractant del jove  l’ha de retribuir d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial d’aplicació, a més de designar una persona tutora durant el desenvolupament del treball efectiu de la persona jove contractada.
Total atorgat per tipus d’entitat:
·  Entitats locals:
– Atorgat: 51 projectes per   5.816.800 euros
·  Organitzacions empresarials i sindicals intersectorials:
– Atorgat: 3 projectes per    1.280.400 euros
Distribució comarcal de les entitats beneficiàries
Demarcació
Comarca
Nombre d’entitats beneficiàries
BARCELONA
Alt Penedès
1
BARCELONA
Baix Llobregat
5
BARCELONA
Barcelonès
8
BARCELONA
Berguedà
1
BARCELONA
Garraf
3
BARCELONA
Maresme
2
BARCELONA
Osona
1
BARCELONA
Vallès Occidental
6
BARCELONA
Vallès Oriental
2
GIRONA
Baix Empordà
1
GIRONA
Garrotxa
1
GIRONA
Gironès
1
GIRONA
Pla de l’Estany
1
GIRONA
Ripollès
1
GIRONA
Selva
2
LLEIDA
Noguera
1
LLEIDA
Pla d’Urgell
1
LLEIDA
Segarra
1
LLEIDA
Segrià
1
LLEIDA
Urgell
1
TARRAGONA
Alt Camp
1
TARRAGONA
Baix Camp
3
TARRAGONA
Baix Penedès
1
TARRAGONA
Conca de Barberà
1
TARRAGONA
Tarragonès
3
TERRES DE L’EBRE
Baix Ebre
2
TERRES DE L’EBRE
Montsià
2