MISSIÓ

 

 

Com a Organització empresarial de la formació més representativa al seu territori, la finalitat de CATformació, és fomentar la unitat dels empresaris del sector, garantir la qualitat de la formació i defensar els interessos de tots els centres privats dedicats a la formació.

Un punt de trobada on crear lligams i sinèrgies de treball

L'associació té presència als fòrums de consulta i debat, tant de l’Administració autonòmica com estatal a través de la Confederación Española de Empresas de Formación CECAP. D’aquesta manera s’aconsegueix la participació en aquells organismes i institucions, públiques i/o privades, de direcció i promoció de les polítiques actives d’ocupació.

Estratègia

 

La solidesa d'una institució organitzada

Visió

 

 

Tot i que es continuen fent esforços per sensibilitzar i afavorir polítiques socioeconòmiques que afavoreixin el desenvolupament de la formació com a principal generador de valor al teixit empresarial de Catalunya, l’associació aposta també per la cooperació i la generació de sinergies entre els associats per aconseguir beneficis mutus que les enforteixin i potenciïn.

Escriu-nos!

    Accepto la política de privacitat

    Troba’ns