Treball, Afers Socials i Famílies destina 12,4M d’euros al nou Programa 30 Plus per a la inserció laboral de persones en atur de 30 anys a 45 anys

Les persones participants podran accedir, entre altres actuacions, a una experiència laboral mitjançant contracte laboral i formació vinculada a la feina desenvolupada a l’empresa

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha destinat 12.450.000 milions d’euros al nou programa 30 Plus amb l’objectiu d’inserir persones desocupades de més de 30 anys.
Amb aquest nou programa, el SOC tracta de d’afavorir un altre col·lectiu de persones, a més dels joves i dels majors de 45 anys, que també pateixen les conseqüències de la crisi i segueixen en situació d’atur.
En concret, el programa 30 Plus s’adreça al col·lectiu de persones en atur que, preferentment, tinguin entre 30 i 45 anys, amb baix nivell formatiu, que podran participar en diverses actuacions ocupacionals.
Cadascuna de les persones que participin en aquest programa rebrà tres actuacions: experiència professional mitjançant un contracte; adquisició de competències i/o formació vinculada al contracte de treball, i orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.
Les entitats beneficiàries de les subvencions atorgades pel SOC, ajuntaments o els seus organismes autònoms, organitzacions empresarials i sindicals més representatives, empreses, i entitats sense ànim de lucre, seran les encarregades de portar a terme les actuacions ocupacionals.
Les actuacions són de prospecció i assessorament d’empreses per aconseguir contractes laborals per les persones participants en el programa 30 Plus; orientació i acompanyament de les persones en el procés de formació i contractació; formació vinculada al contracte de treball, i actuacions d’experiència professional mitjançant contracte laboral.
Respecte a l’actuació d’experiència professional per contracte laboral, la persona participant en el programa 30 Plus ha de ser contractada amb una durada mínima de 6 mesos i rebrà el salari corresponent al contracte realitzat, segons estableixi el conveni de sector o d’empresa.