Un bon professor és la clau per potenciar els coneixements dels alumnes en els cursos de formació

Comptar amb un bon professor és una de les claus de l’èxit per potenciar les habilitats personals i professionals dels alumnes en qualsevol curs de formació.

La capacitat d’ensenyar no només regeix en transferir coneixements sinó que, es tracta, de saber crear les condicions necessàries perquè els alumnes aprenguin a pensar i construir el seu propi coneixement sobre el tipus de formació que està realitzant.

El professor és una figura central en el desenvolupament de la instrucció i l’educació de l’alumnat. La conseqüència d’un mal professor, fins i tot un que no sigui bo, implica que alguns dels alumnes no desenvoluparan tot el seu potencial. És per això tant fonamental tenir cura de cadascun dels alumnes.

Tot el personal docent ha de tenir unes tècniques que aplicarà a l’aula pel correcte funcionament de les classes. Els principals punts a tenir en compte per un professor són els següents:

  • Motivació: estar motivat és una assegurança que els alumnes també ho estaran. 
  • Ajudar-los a pensar: No es tracta de donar les respostes, sinó guiar perquè ells mateixos les trobin. Guanyar-se el respecte: Està provat que el respecte mutu arriba més lluny que el temor o la imposició.
  • Promoure la participació: Si com a professor vols ser el centre d’atenció tot el temps, els alumnes es distreuran amb molta més facilitat.
  • Preparació de les temàtiques: Abans d’entrar a l’aula, cal dominar bé la matèria. Per això, s’ha de preparar les classes amb antelació i tenir en compte les preguntes i els dubtes que puguin sorgir. 
  • Augmentar l’autoestima dels alumnes: Mai s’ha d’oblidar que estàs tractant amb persones. És important deixar que els alumnes s’expressin, que donar suport les seves bones idees, i evitar les comparacions. 

La cerca de l’excel·lència és un tret característic de tot bon professional. Aquest aspecte s’uneix a la vocació quan es parla de la docència. Per això, els professors són professionals que s’han d’adaptar constantment a les noves formes de formació.

La Patronal CATFormació ha engegat un projecte de formació molt ambiciós que busca reunir en una sola aplicació tota la oferta formativa de Catalunya. Aquesta iniciativa empresarial digital és la coneguda APP Qdcursos.

Qdcursos reuneix els millors centres formatius del país, en aquesta aplicació, amb l’objectiu d’apropar la millor formació professional a l’alumnat. I, òbviament, tota aquesta oferta formativa compta amb el millor personal docent del sector per potenciar les competències professionals dels alumnes.

L’equip de marketing de la patronal CATFormació, ideòlegs d’aquest procés digital, asseguren que els millors docents són aquells que aconsegueixen l’equilibri entre ser una figura d’autoritat i ser algú en què els estudiants es puguin recolzar. No és fàcil d’aconseguir, però amb esforç i empatia ho podràs aconseguir”.

Qdcursos ja compta amb més de 7.450 inscripcions en els cursos formatius en només nou mesos de vida de l’aplicació. Són molts alumnes satisfets amb els resultats obtinguts de la formació realitzada, gràcies a la gran professionalitat dels professor d’aquesta aplicació.

També, existeix l’aplicació Qdprofes la qual permet a l’alumne comunicar-se amb els seus professors de manera fàcil i còmode. “La finalitat d’aquesta APP és aconseguir una relació directe i estreta entre l’alumne i el professor per resoldre qualsevol dubte del curs formatiu, explica l’equip de marketing de la patronal CATFormació

Arribar a ser un bon professor, sigui de la matèria que sigui, és fonamental per a la nostra societat, ja que l’educació és la base d’un país avançat, lliure i econòmicament estable. La intervenció d’un docent sempre ha de generar interès, motivació i curiositat. Si això no passa, costaria entendre que s’està al davant d’un bon professor.